Transport wywrotką kruszywa i różnego rodzaju materiałów sypkich- co powinieneś wiedzieć.

Dumper trucks being loaded on ore mine, works at open pit mine. Wheel loader loading trucks

Według przepisów prawa, maksymalna masa pojazdu wywrotki, czyli tzw. DMC (Dopuszczalna Masa Całkowita), zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj drogi, liczba osi i rodzaj osi pojazdu. Niemniej jednak, ogólna zasada mówi, że DMC wywrotki nie może przekraczać 40 ton w przypadku ruchu po drogach publicznych w Polsce.

Przekroczenie dopuszczalnej masy wywrotki może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i bezpieczeństwa drogowego. Oto kilka kluczowych aspektów:

  1. Kary finansowe: Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej masy wywrotki jest naruszeniem przepisów drogowych i może prowadzić do nałożenia surowych kar finansowych przez organy ścigania. Kwota kary może być uzależniona od stopnia przekroczenia masy.
  2. Utrudnienia na drogach: Przesadnie obciążona wywrotka może prowadzić do uszkodzenia dróg, mostów i infrastruktury drogowej. To z kolei może skutkować utrudnieniami w ruchu, a także dodatkowymi kosztami napraw i konserwacji dróg.
  3. Ryzyko wypadków: Przekroczenie dopuszczalnej masy wywrotki zwiększa ryzyko wypadków drogowych. Pojazd trudniej się kontroluje, a hamowanie może być mniej skuteczne, co zwiększa potencjalne niebezpieczeństwo dla kierowców i innych uczestników ruchu drogowego.
  4. Poważne konsekwencje prawne: Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej masy wywrotki może prowadzić do odpowiedzialności prawnej zarówno kierowcy, jak i właściciela pojazdu. To może wiązać się z koniecznością udziału w postępowaniu sądowym i ponoszenia dodatkowych kosztów.

Aby uniknąć tych konsekwencji, kierowcy i właściciele wywrotek powinni zawsze dokładnie przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnej masy pojazdu. Regularne kontrole masy pojazdu, dbałość o właściwe obciążenie oraz stosowanie się do przepisów dotyczących transportu to kluczowe kroki w zachowaniu bezpieczeństwa na drogach oraz unikaniu problemów prawnych.